fotografie - Cassegrain s montáží

Dalekohled na paralaktické montáži.

Hlavní dalekohled je Cassegrainova typu, průměr 300 mm, primární ohnisko 1500 mm, sekundární ohnisko 4000 mm. Optika dalekohledu je sestavena z hlavního dutého parabolického zrcadla a pomocného vypuklého hyperbolického zrcátka.

V Cassegrainovu sekundárním ohnisku f=4000 mm se pozorují a fotografují planety a měsíc. V primárním ohnisku f=1500 mm se fotografují objekty větších úhlových rozměrů (galaxie, mlhoviny a hvězdokupy).

Pointační čočkový dalekohled je achromát o průměru 100 mm a ohnisku 1500 mm, který slouží ke kontrole během fotografování objektů v primárním ohnisku hlavního dalekohledu. Hledáček je čočkový achromatický dalekohled o průměru 50 mm a ohnisku 210 mm s velkým zorným polem. Slouží k snadnému vyhledání zvoleného objektu.

Paralaktická montáž má průměr os 75mm se šnekovým kolem na polární ose. Automatický pohon za hvězdami zajišťuje krokový motor s možností regulace. Celá soustava dalekohledů je vyvážena protizávažím na druhé straně deklinační osy.

zpět